Top 10 xe SUV và crossover tiết kiệm nhiên liệu nhất: Honda CR-V, Hyundai Kona góp mặt

Top 10 xe SUV và crossover tiết kiệm nhiên liệu nhất: Honda CR-V, Hyundai Kona góp mặt

=1. Nissan Kicks (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 8,6 lít /100 km).

=1. Lexus UX 200 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 8,6 lít /100 km).

3. Hyundai Venue (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 8,8 lít /100 km).

4. Buick Encore GX (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,1 lít /100 km).

=5. Toyota RAV4 (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,4 lít /100 km).

=5. Honda CR-V (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,4 lít /100 km).

=5. Honda HR-V (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,4 lít /100 km).

=5. Hyundai Kona (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,4 lít /100 km).

=5. Ford Escape (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,4 lít /100 km).

=5. Subaru Crosstrek (mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp: 9,4 lít /100 km).

Ngọc Hân (Theo Motor1)