Ông Mai Lương Khôi làm Tổng cục trưởng Tổng cục THADS

Ông Mai Lương Khôi làm Tổng cục trưởng Tổng cục THADS

Theo đó thời hạn mà ông Lương Mai Khôi giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng, ông Khôi là quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS.

Ông Lương Mai Khôi. Ảnh: internet

Ông Khôi được biết đến là người có nhiều năm đóng góp cho ngành tư pháp TP.HCM. Khi còn công tác ở TP.HCM, ông Khôi đã trải qua các chức vụ như: Lãnh đạo Phòng công chứng số 1 TP.HCM, lãnh đạo Phòng THADS TP.HCM, Giám đốc Trung tâm đấu giá TP.HCM, từ năm 2006-2013 ông Khôi là Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

NGÂN NGA