Nhếch nhác ở khúc cua

Nhếch nhác ở khúc cua

Thay vì khi đào đường nâng cấp, đống đất đá này được dọn sạch, thế nhưng cả tháng nay đơn vị thi công vẫn để bừa ra đó.

THÁI HOÀNG