Nhận diện sự thật cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”

Gần đây, Việt Tân đưa ra thông báo kêu gọi đề cử giải thưởng nhân quyền Việt Nam. Theo thông báo, Nguyễn Tường Thuy, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những người đã được đề cử. Vậy là một mùa “giải thưởng nhân quyền” lại sắp diễn ra.

hình ảnh Việt Tân rêu rao kêu gọi đề cử “giải thưởng nhân quyền”

Giải thưởng nhân quyền chẳng phải là điều gì xa lại trong giới “dân chủ”. Hằng năm, các đối tượng đều tiến hành trao các giải thưởng “nhân quyền” cho các đối tượng có hành vi chống đối tích cực. Tiêu chí quan trọng nhất để xét giải suy cho cùng cũng chỉ là thành tích chống phá Đảng, Nhà nước. Đối tượng nào hoạt động càng tích cực, có hành vi chống đối càng quyết liệt, thậm chí càng “đi tù nhiều” càng dễ có cơ hội được nhận giải thưởng “nhân quyền”.

Nhận diện sự thật

Dân chủ, nhân quyền là một trong những hướng chống phá được các thế lực thù địch cũng như các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tích cực sử dụng. Có thể thấy, tấm vỏ bọc nhân quyền được tận dụng một cách triệt để. Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là đưa Việt Nam vào thế vi phạm dân chủ, nhân quyền; từ đó kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào tình hình tại Việt Nam.

Để dễ dàng chống phá, các đối tượng đã lập ra nhiều hội, nhóm núp danh “nhân quyền”, “dân chủ” như: Hội anh em dân chủ, Hội bầu bí tương thân v.v… Đồng thời, núp danh vỏ bọc bảo vệ dân chủ, nhân quyền, các đối tượng chống đối đã tận dụng các sự kiện nóng để xuyên tạc tình hình, kích động tụ tập đông người tiến hành biểu tình, chống phá, gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước dưới sự trợ sức của một số thế lực thù địch đã lập lên cái gọi là “giải thưởng nhân quyền” để trao cho các đối tượng có thành tích chống phá tích cực. Đây là một cách để khuếch trương thanh thế, tạo chỗ dựa cho các đối tượng chống đối. Đồng thời, đó cũng là thủ đoạn để các thế lực bên ngoài hợp thức hóa việc hỗ trợ về vật chất cho các đối tượng chống đối trong nước.

Chỉ cần nhìn vào danh sách các đối tượng đang được đề cử nhận giải thưởng “nhân quyền” gốm Nguyễn Tường Thụy, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, chúng ta cũng dễ dàng thấy được tiêu chí để nhận được xét thưởng và tặng thường các giải thưởng “nhân quyền” là chống đối, chống đối và chống đối. Ai càng chống đối sâu sắc, càng dễ dàng được trao thưởng.

Những mưu đồ thâm hiểm

Giải tưởng nhân quyền đang được Việt Tân rêu rao do cái gọi là Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tổ chức.

Cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” thực chất chỉ là một tổ chức bất hợp pháp do các đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam lập ra như Nguyễn Thanh Trang, Võ Văn Ái, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Cần, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Hữu Lễ, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Chí Thiện… Mạng lưới này được lập ra từ năm 2002, với hàng loạt các hoạt động “chống cộng” và tiến hành trao các “giải thưởng nhân quyền” cho các đối tượng có hoạt động tuyên truyền hoặc mưu đồ lật đổ Nhà nước Việt Nam như: Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn… Đằng sau việc tổ chức giải thưởng này là những mưu mô vô cùng nguy hiểm.

Thứ nhất, thông qua cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền”, các đối tượng phản động tự đánh bóng tên tuổi của bản thân. Hiện nay, không ít hội nhóm phản động, chống đối trong và ngoài nước đã được lập ra với mục đích tấn công, chống phá chế độ cộng sản cũng như Đảng, Nhà nước Việt Nam. Muốn tồn tại, muốn có kinh phí tự nuôi sống bản thân và triển khai các hoạt động chống phá, các tổ chức này phải sống “dựa hơi” vào nhiều thế lực khác. Đồng thời, các hội nhóm “dân chủ” cũng phải cạnh tranh với nhiều tổ chức phản động, chống đối khác để tranh giành địa bàn hoạt động và các lợi ích vật chất. Việc Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tiến hành trao giải thưởng nhân quyền không chỉ là cách để đáh bóng tên tuổi, hỗ trợ cho các đối tượng chống đối trong nước mà đồng thời cũng là cách để thể đánh bóng bản thân, từ đó tranh thủ các nguồn viện trợ.

Thứ hai, thông qua việc trao giải, các cá nhân, tổ chức phản động cổ suý tư tưởng chống đối, kích thích hoạt động chống phá của các đối tượng núp bóng “nhân quyền”. Thời gian vừa qua, hàng hoạt giải thưởng dưới danh nghĩa nhân quyền đã được các tổ chức trao cho những “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà dân chủ” của Việt Nam. Việc trao giải thưởng như một cách để tạo “chỗ dựa” về mặt tinh thần cho các đối tượng chống đối. Đồng thời thông qua việc trao giải thưởng, các đối tượng hỗ trợ về kinh phí, vật chất để kích thích sự chống phá của các đối tượng trong nước. Mặt khác, chúng ta cũng cần khẳng định việc trao giải thưởng chỉ là một vở kịch để khuếch trương tên tuổi cho các “nhà dân chủ”. Suy cho cùng, các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước chỉ là phần thiểu số trong xã hội. Để tăng cường “uy tín”, phục vụ cho việc tập hợp lực lượng, các đối tượng chống đối trong nước luôn tìm cách móc ngoặc, hợp tác với các phần tử phản động lưu vong ở bên ngoài. Ngược lại, các đối tượng bên ngoài cũng hỗ trợ tích cực về mặt vật chất, tinh thần cho các đối tượng trong nước. Trong đó, việc trao giải thưởng là một cách thức hữu hiệu đang được lựa chọn nhằm khuếch trương hình ảnh và đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng.

Thứ ba, thông qua danh nghĩa các giải thưởng quốc tế, các đối tượng dễ dàng mị hoặc, lừa bịp những người nhẹ dạ, cả tin, từ đó lôi kéo người dân vào hoạt động chống đối. Các đối tượng triệt để sử dụng các vỏ bọc “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động nhân quyền”, “nhà hoạt động xã hội” và các giải thưởng nhân quyền v.v… để bao che cho hoạt động chống phá.

Giải thưởng nhân quyền nếu được trao đúng nghĩa thì nó là một giải thưởng vô cùng cao quý. Tuy nhiên, những kẻ chống đối đã lợi dụng hai chữ “nhân quyền” để thực hiện các hành động tấn công, chống phá chính đồng bào mình – một hành động vô cùng phi nhân tính.