Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được "bọc trong giấy bạc"

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tuyết rơi dày, những phương tiện quân sự của Nga trông như được bao phủ bởi một lớp bảo quản đặc biệt.Ngạc nhiên khi tiêm kích Nga được "bọc trong giấy bạc"