Ngắm sông Tô Lịch những ngày sạch sẽ

Ngắm sông Tô Lịch những ngày sạch sẽ

Nhãn

Hiện tại, khu vực thí điểm vẫn đang tiếp tục được phun mưa nano. Theo chuyên gia Nhật Bản, kết quả đo cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) bên trong khu vực xử lý tăng mạnh đạt 6.67 mg/l – là môi trường rất tốt cho cá, thủy sinh phát triển.

Nước ở khu vực xử lý đã trong hơn trông thấy

Nước hồ tây đang đầy, cần xả để đón nhận lượng nước mới khi mùa mưa đang đến. Lượng nước lớn đã nhấn chìm các máy tạo bọt khí nano và dàn phun mưa nhân tạo của các khu vực thí nghiệm trên sông Tô Lịch.

Thanh Bá – Kảnh Kiên