Không có chuyện giải tán thư viện

Không có chuyện giải tán thư viện

Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL.

Ông Bình cho biết, sáng nay, ông đã yêu cầu các cán bộ Phòng Hành chính – Lưu trữ, cán bộ Tài vụ, cán bộ chuyên trách phụ trách thư viện và hoạt động lưu trữ có mặt từ 7h sáng khẩn trương tổng kiểm kê lại toàn bộ kho sách một cách đột xuất. Thông qua con số tổng kiểm kê sẽ biết ngay sách thư viện có bị hao hụt, thất thoát hoặc bị bán đi như thông tin bịa đặt trên mạng xã hội hay không.

Cũng theo ông Bình, các số liệu thống kê về hoạt động, sổ sách của thư viện trong những năm qua đều được thể hiện rõ ràng và trùng khớp giữa số liệu thống kê thực tế với con số trong sổ sách. Bao gồm số lượng sách và tài liệu, lượng sách biếu tặng và bổ sung hàng năm, sổ đăng ký cá biệt cũng như số lượng độc giả nghiên cứu mượn sách…

Xung quanh thông tin và hình ảnh về việc bán sách cho đồng nát, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết: Thùng sách và đồ tư trang cá nhân có xuất hiện trên mạng xã hội là của chị Đỗ Mai Trang, nhân viên Phòng Hành chính – Lưu trữ đóng thùng mang về nhà. Thùng sách và đồ tư trang cá nhân này khi qua cổng bảo vệ đã được kiểm tra chặt chẽ, đúng quy trình. Nhân viên này đã khẳng định hình ảnh thùng cát tông xuất hiện kèm thông tin bịa đặt trên mạng là của mình. Trong lúc chờ xe buýt đã có người chụp lại, đưa lên mạng và nói rằng đây là sách của thư viện Bộ bị đem bán.

Ông Bình khẳng định không có chuyện Bộ VHTTDL giải tán thư viện. “Bộ VHTTDL là đơn vị được giao xây dựng đề án về phát triển văn hóa đọc, vì thế chúng tôi luôn luôn ý thức về tầm quan trọng của việc gìn giữ, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng có ý nghĩa như thế nào. Trong khi thực hiện trách nhiệm vận động, tuyên truyền để toàn xã hội tích cực tham gia, phát triển văn hóa đọc để nâng cao kiến thức thì không thể có chuyện Bộ lại xóa bỏ thư viện của mình. Thông tin trên mạng nói Bộ giải tán thư viện là hoàn toàn thất thiệt, xuyên tạc và không có cơ sở…” – ông Bình nói.

Hoàng Minh