Indonesia trở thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới

Indonesia trở thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới

Cơ quan xếp hạng Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index đã đưa Indonesia lên vị trí số 1, cùng với Malaysia, dựa trên tiêu chuẩn GMTI, với số điểm là 78. Báo cáo GMTI phân tích dựa trên 4 tiêu chí, gồm: truy cập, truyền thông, môi trường và dịch vụ.

Ðể đạt được điều này, Indonesia đã nỗ lực và nghiêm túc áp dụng Chỉ số du lịch Hồi giáo Indonesia (IMTI) theo tiêu chuẩn của GMTI. Indonesia cũng tích cực cung cấp các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ thuật và tổ chức hội thảo cho các nhà điều hành 10 điểm du lịch trong nước…

LAM ÐIỀN