Equinor, Shell và Total đầu tư vào dự án thu hồi và lưu trữ carbon Northern Lights ở Na Uy

Equinor, Shell và Total đầu tư vào dự án thu hồi và lưu trữ carbon Northern Lights ở Na Uy

Vốn đầu tư ban đầu của dự án là 680 triệu USD, trong đó ước tính 57% sẽ được phân bổ cho các nhà thầu Na Uy. Equinor hiện đang điều hành dự án, sử dụng giàn khoan Oseberg A để bơm nạp CO2 và đã trao gói thầu thiết kế tổng thể (FEED) cho Gassnova, một công ty nhà nước của Na Uy. Trước đó, hồi quý IV năm 2019, Equinor đã khoan một giếng thăm dò để đánh giá khả năng lưu trữ của mỏ Oseberg, sau khi thỏa thuận nghiên cứu khả thi dự án giữa ba bên Total, Shell và Equinor được ký kết. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ có công suất lưu trữ khoảng 1,5 triệu tấn CO₂mỗi năm và dự kiến đến giai đoạn hai sẽ nâng công suất lên 5 triệu tấn.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)