Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển

Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Bùi Thế Duy nhấn mạnh, trong khu vực ASEAN, phát triển Khoa học Công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế của toàn khu vực, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển được đề ra trong Kế hoạch Hành động ASEAN về KHCN và Đổi mới sáng tạo (APASTI) 2016-2025 cũng như trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, KHCN và đổi mới sáng tạo được coi là nền tảng và động lực phát triển đất nước, đóng góp tích cực vào tiến trình hơn 30 năm đổi mới và phát triển của đất nước, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam coi trọng và đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN, Nhật Bản cũng như các đối tác quốc tế khác. Đặc biệt, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam mong muốn đóng góp cho một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Diễn ra trong 3 ngày, Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đối thoại ASEAN – Nhật Bản về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019; thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ hợp tác đối thoại ASEAN – Nhật Bản nhiệm kỳ 2018-2020; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN – Nhật Bản đồng thời tranh thủ cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Danh mục các hoạt động Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Thanh Tâm