Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội

Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại biểu cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các học viện, nhà trường trong toàn quân.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Trung tướng GS,TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường cho biết, từ năm học 2007 -2008 đến nay, quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội thực hiện theo Quyết định số 2082/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quy trình, thời gian đào tạo như hiện nay phù hợp với Luật giáo dục, Luật Giáo dục đại học hiện hành; phân chia các giai đoạn đào tạo phù hợp. Đã kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo theo chức vụ với đào tạo theo trình độ học vấn. Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, bổ sung ngày càng hoàn thiện, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc gia, trực tiếp góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, quy trình đào tạo hiện nay đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội là vấn đề vừa cơ bản, cấp bách vừa lâu dài, nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ sau khi tốt nghiệp ra trường không bị lạc hậu trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm phát triển toàn diện của đội ngũ cán bộ quân đội cả về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến tham luận tại hội thảo đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục đào tạo nói chung, đổi mới quy trình, chương trình đào tạo nói riêng. Đồng thời thống nhất cho rằng đổi mới quy trình, chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm phát triển toàn diện của đội ngũ cán bộ quân đội, gắn với mục tiêu yêu cầu đào tạo, đáp ứng nhu cầu về tổ chức, biên chế của quân đội…

Phát biểu kết luận tại hội thảo, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến tâm huyết tại hội thảo. Để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, học viện, trường thực hiện một số nội dung chính. Đối với Cục Nhà trường, ngay sau hội thảo, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn chỉnh dự thảo; tổ chức khảo sát trong nước, nghiên cứu học tập nước ngoài, hoàn thiện đề Đề án, báo cáo Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời chỉ đạo các học viện, trường chủ động xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn bị các điều kiện, để sau khi có kết luận, có thể thực hiện ngay từ năm học 2019-2020.

Đối với các học viện, trường, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục đào tạo với nghiên cứu khoa học. Đồng thời coi trọng công tác tổng kết thực tiễn trong huấn luyện và SSCĐ; bồi dưỡng và sử dụng con người để làm chủ vũ khí trang bị, khí tài, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu…/.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG