Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH YÊN

Đảng ủy xã Định Yên nhận Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2019

Đảng bộ xã Định Yên có 12 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc (trong đó có 4 chi bộ ấp) với 313 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Lấp Vò, Đảng ủy xã Định Yên tập trung thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng Chương trình hành động toàn khóa, Chương trình hành động từng năm. Trên cơ sở đó, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các chi, đảng ủy bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp phối hợp và tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND xã tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện giải pháp lộ trình theo kế hoạch; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp các ngành, chi, đảng bộ bộ phận tổ chức thực hiện tốt công tác tập hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội các ấp.

Xác định công tác tư tưởng, chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, những năm qua, Đảng ủy xã Định Yên đã tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên dễ tiếp thu, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong từng việc làm cụ thể. Đảng ủy chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu từng bước được nâng lên, tạo được lòng tin trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình. Đảng ủy còn quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp 13 đảng viên, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Qua 5 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Định Yên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, kết quả đã đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế địa phương phát triển tích cực, năm 2018, xã được tỉnh chọn là 1 trong 3 xã điểm của tỉnh về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư với tổng số vốn hơn 43 tỷ đồng (nguồn ngân sách và xã hội hóa) đã làm thay đổi tích cực diện mạo địa phương, văn hóa – xã hội có sự tiến bộ trên nhiều mặt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,76% xuống còn 1,76%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Năm 2015, 2017 và 2019, Đảng bộ xã Định Yên được Huyện ủy Lấp Vò biểu dương và tặng Giấy khen về thành tích “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Định Yên cho biết, thời gian tới, để tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã Định Yên ngày càng “Trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy xác định tập trung tiếp tục cải tiến việc quán triệt, triển khai học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác cán bộ, chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Đồng thời đổi mới công tác dân vận của đảng, chú trọng sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong đời sống Nhân dân, triển khai sâu rộng phong trào dân vận khéo và tạo sức lan tỏa tích cực trên địa bàn.

NGÂN NGUYỄN