Định hướng phát triển các tuyến đường sắt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Định hướng phát triển các tuyến đường sắt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Ngoài các tuyến đang triển khai, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng thêm một số tuyến đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước thay đổi bộ mặt giao thông đô thị, đồng thời tạo nên dáng dấp đô thị hiện đại.

TTXVN/Báo Tin tức