Cường Đô La rút hoàn toàn khỏi tại Quốc Cường Gia Lai

Cường Đô La rút hoàn toàn khỏi tại Quốc Cường Gia Lai

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu vào vị trí HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai vào ngày 26/4/2012 và được tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017. Các đơn từ nhiệm mọi chức vụ tại Quốc Cường Gia Lai của ông Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ ông Cường) là Chủ tịch HĐQT của công ty ký.

Hiện nay, Cường Đô La vẫn đang nắm giữ 537.500 cổ phiếu QCG, tương đương với tỷ lệ sở hữu gần 0,2%. Giá trị thị trường của số cổ phiếu này khoảng 2,8 tỷ đồng.

Cường Đô La chính thức rút khỏi Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Quốc Cường Gia Lai đang trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đạt 519,1 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 57,6 tỷ đồng, bằng 11,8% ba quý đầu năm 2017.

Theo quan sát từ thị trường chứng khoán, ngay sau khi các thông tin về việc từ nhiệm của Cường Đô La được công bố, giá cổ phiếu của công ty Quốc Cường Gia Lai đã mất hơn 3% giá trị. Điều này đã đẩy cổ phiếu QCG mất đi khoảng 20% giá trị chỉ trong vòng một tháng qua.

PV