Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, một người bị giáng chức xuống trưởng phòng

Cụ thể, Bộ Công an thi h.ành k.ỷ lu.ật giáng chức đối với đại tá Lý Quang Dũng từ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xuống làm trưởng phòng; k.ỷ lu.ật cả.nh cá.o đối với đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị Bộ Công an k.ỷ lu.ật. Ảnh: từ trái sang: đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và đại tá Nguyễn Văn Kim (nguồn: Tuổi trẻ TPHCM)

Ngày 15/10 tại Đồng Nai, Bộ Công an đã công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là những cán bộ trước đó đã bị Ủy Ban Kiểm tra Trung ương thi hành hình thức kỷ luật về mặt Đảng.

Theo đó, Đại tá Lý Quang Dũng nhận hình thức kỷ luật giáng chức từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (đang chờ nhận sổ hưu) xuống cấp trưởng phòng. Bộ Công an cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khác là Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và Đại tá Nguyễn Văn Kim.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 38, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng; Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và Đại tá Nguyễn Văn Kim.

Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai - 1
Đại tá Lý Quang Dũng nhận hình thức kỷ luật giáng chức từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xuống cấp trưởng phòng

Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai - 2

Đại tá Nguyễn Văn Kim nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

Bộ Công an kỷ luật 3 Phó Giám đốc Công an Đồng Nai - 3

Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (đứng giữa) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

Theo kết quả kiểm tra của UB Kiểm tra Trung ương, các cán bộ trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng và các quy định của ngành Công an trong công tác điều tra một số vụ án hình sự, để một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật…

Ngoài ra, 3 cán bộ công an khác nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, gồm: Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 10/9, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Hai ngày sau, Bộ trưởng Bộ Công an đã cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Riêng đối với trách nhiệm liên đới đến một số cá nhân lãnh đạo cấp phòng của Công an Đồng Nai, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã giao cho các cơ quan liên quan của Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kỷ luật, báo cáo kết quả.

Thu Hà

Nguồn: dantri