Bảng giá iPhone tháng 8/2019: Giảm giá nhẹ

Bảng giá iPhone tháng 8/2019: Giảm giá nhẹ

Trong tháng 8 này, giá niêm yết iPhone tại thị trường Việt Nam không có xáo trộn so với tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, một số hệ thống di động tiến hành giảm giá iPhone 8 Plus 64GB từ 19,99 triệu đồng xuống còn 18,99 triệu đồng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Bảng giá iPhone tháng 8/2019:

iPhone Xr

Phiên bản 64 GB: 19,99 triệu đồng.

Phiên bản 128 GB: 21,99 triệu đồng.

iPhone 8 Plus.

Phiên bản 256 GB: 23,99 triệu đồng.

iPhone Xs

Phiên bản 64 GB: 26,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 32,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 37,99 triệu đồng.

iPhone Xs Max

Phiên bản 64 GB: 29,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 35,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 39,99 triệu đồng.

iPhone X

Phiên bản 256GB: 27,99 triệu đồng.

Phiên bản 64GB: 22,99 triệu đồng.

iPhone 8 Plus 64GB: 19,99 triệu đồng.

Phiên bản 256GB: 25,79 triệu đồng.

iPhone 8 phiên bản 64GB: 14,99 triệu đồng.

iPhone 7 Plus phiên bản 32GB: 13,99 triệu đồng.

iPhone 7 phiên bản 32GB: 11,99 triệu đồng.

iPhone 6s Plus 32GB: 9,99 triệu đồng.

iPhone 6s 32GB: 7,25 triệu đồng.

Minh Hoàng

loading…