Trang bị hiện đại của lính công binh Nga đang hoạt động tại Lào

Một đơn vị công binh Nga cùng với nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại đã được điều động tới Lào nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.