Trả lại tiền bồi thường

Trả lại tiền bồi thường

Trả lại tiền bồi thường - Ảnh 1

Ông Lê Ngọc Long, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là có việc bộ phận khác lấy nhầm máy của tổ 8 và sau đó mang trả lại. Sau khi nghe báo cáo lại toàn bộ sự việc, công ty đồng ý trả lại số tiền anh em đã bồi thường trước đó. Tuy nhiên, trách nhiệm trong việc làm mất phương tiện sản xuất thì vẫn phải có hình thức xử lý. Công ty quyết định cắt tiền thi đua quý I của các công nhân trong tổ, anh em cũng vui vẻ chấp nhận hình thức xử lý này.