Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Tư lệnh Quân khu 4

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Tư lệnh Quân khu 4

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Trình độ học vấn: Đại học, ngành Chỉ huy tham mưu Binh chủng hợp thành.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: QĐND

Ông từng giữ các chức vụ: Sư đoàn trưởng sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Tư lệnh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tháng 7/2015, ông được bổ nhiệm chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ông Nguyễn Doãn Anh là ĐBQH Hà Nội khóa 14.

Hương Quỳnh