Sách giáo khoa do ngân sách chi trả sẽ được số hóa để sử dụng miễn phí

Sách giáo khoa do ngân sách chi trả sẽ được số hóa để sử dụng miễn phí

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HN

Phát biểu tại Hội thảo quốc gia “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế” ngày 16.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: “Không phải đến Nghị quyết 29 mới đề cập tới “giáo dục mở” mà tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc năm 2006 đã nêu “chuyển dần giáo dục hiện tại sang hệ thống giáo dục mở” và từ khi ban hành Nghị quyết 29 đến nay, Chính phủ đã phê duyệt đề án chương trình xây dựng xã hội học tập hoàn toàn theo tinh thần giáo dục mở”.

Phó Thủ tướng cho biết: Khi thực hiện Nghị quyết 29, chúng ta đã ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ giáo dục quốc gia Việt Nam. Đây là hai văn bản căn bản và hoàn toàn theo đúng hướng mở.

Rồi chúng ta ban hành hàng loạt đề án như Đề án đào tạo từ xa, Đề án tăng cường công nghệ thông tin trong giảng dạy; Đề án tăng cường dạy ngoại ngữ…

Và gần đây nhất, Chính phủ thành lập Đề án “Xây dựng hệ tri thức việt số hóa” trong đó xây dựng toàn bộ tri thức của mình không những là học liệu cho các trường đại học mà còn xây dựng cho mọi người tự học. Một số trường tiên phong tham gia vào việc này như Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Chính phủ đã triển khai nhiều đề án hướng đến nền giáo dục mở, trong đó có “xóa mù công nghệ số”. Cần tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt các đề án này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, thời đại 4.0, giáo dục phải đổi mới và đi trước 1 bước. Giáo dục phổ thông Việt Nam tương đối tốt nhưng giáo dục đại học phải đặc biệt lưu ý, phải đổi mới nhiều vì chất lượng còn yếu, do đó bắt buộc các trường đại học phải tự chủ, trong đó có việc phát triển các học liệu mở.

“Phải tập trung kêu gọi để xây dựng được hệ thống học liệu mở, trước hết cho các trường đại học. Chúng ta cùng xây dựng hệ thống học liệu này, ví dụ sách giáo khoa do ngân sách chi trả cũng phải là tài liệu mở, đưa lên mạng, để người học sử dụng miễn phí”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Ngoài ra, để phát triển hệ thống giáo dục mở, Phó Thủ tướng cũng cho rằng cần kiên quyết loại bỏ mọi rào cản cản trợ sự phát triển của giáo dục mở. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục, trong đó có sửa 2 luật về giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về học tập. Học không phải vì bằng cấp, mà để có kiến thức, để có thể sáng tạo, đóng góp cho xã hội.

“Giáo dục mở là phải nhân lên được khát vọng học tập của toàn xã hội, của mỗi người dân, để chúng ta không được kém cỏi so với thế giới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN