Không ký tiếp

Không ký tiếp

Không ký tiếp - Ảnh 1

Ông Võ Tấn Đức, giám đốc công ty, trả lời: Đúng là trong thời gian làm việc, chị Thư luôn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chị có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng cho vay nặng lãi bên ngoài, công ty đã nhiều lần cảnh báo nhưng chị không khắc phục. Sau vụ việc chủ nợ xông vào tìm chị làm mất an ninh, trật tự, công ty đề nghị chị nghỉ việc nhưng chị không đồng ý. Vì vậy, khi hợp đồng hết hạn, công ty không ký tiếp chứ không phải buộc chị nghỉ việc.