Có gì tại Tuần ‘Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam’ năm 2018?

Có gì tại Tuần ‘Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam’ năm 2018?

Ảnh minh họa/ Nam Nguyễn

Dưới đây là chi tiết thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018.

Lan Anh