Ba đối tượng được tạm nhập ô tô, xe máy miễn thuế vào Việt Nam

Ba đối tượng được tạm nhập ô tô, xe máy miễn thuế vào Việt Nam

Ba đối tượng được tạm nhập ô tô, xe máy miễn thuế vào Việt Nam - Ảnh 1

Có ba nhóm đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thuế nhập khẩu ô tô, xe máy vào Việt Nam.

Theo quyết định mới ban hành, các đối tượng 1 bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo quy định tại Điều 8, 9 và 10 Nghị định số 73/CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ.

Các đối tượng này được tạm nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng xe ô tô, xe gắn máy sau khi được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sổ định mức hàng miễn thuế theo quy định.

Quyết định cũng quy định 2 đối tượng khác được tạm nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng xe ô tô, xe gắn máy gồm Viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, tạm gọi là nhóm đối tượng thứ 2.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng thứ 2 phải đáp ứng các điều kiện, có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 18 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư, còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 12 tháng trở lên, thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp.

Nhóm đối tượng thứ 3 bào gồm nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trên nguyên tắc có đi có lại giữa nhà nước Việt Nam và nước cử. Để được hưởng ưu đãi kể trên, nhóm đối tượng này cần thỏa mãn điều kiện có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 12 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư, còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 09 tháng trở lên, thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp.

Đặc biệt, cả hai nhóm đối tượng 2 và 3 phải đáp ứng yêu cầu đầu tiên là được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại sổ định mức hàng miễn thuế theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp 3 đối tượng trên tạm nhập khẩu từ nước ngoài hoặc mua lại ôtô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ khác, khi thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe, chủ xe nộp chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe.

Quyết định cũng quy định cụ thể về 3 đối tượng trên được tạm nhập khẩu miễn thuế ôtô, xe gắn máy để bổ sung đủ định lượng, ngoài ra còn nêu rõ không được tạm nhập khẩu xe gắn máy đã qua sử dụng.

Thy Hằng